Partnersbrev

Motiv


På pappret går det att läsa om mitt val av motiv och hur jag tänkte kring det.


Partnersbrev

Bifogat kommer också frågorna med som kan väljas att bli besvarade gemensamt. Frågorna kan sedan sparas på baksidan av printet för att sedan .